En byggsäck är ett enkelt och bekvämt sätt att bli av med grovsopor och skräp vid exempelvis en renovering och dessutom få det hämtat, bortforslat och återvunnet.

Det enda du inte får slänga i en byggsäck är miljöfarligt avfall och el avfall, detta måste sorteras separat.

Idag finns byggsäckar i tre storlekar. Priserna varierar beroende på storleken av säcken.